بیلز

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود)

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری …

نتایج حاکی از کاهش کیفیت آب رودخانه به‌دنبال تغییرات کاربری اراضی در حوضة آبخیز زاینده‌رود به سمت کاهش اراضی مرتعی و جنگلی، آب‌ها و افزایش اراضی بایر، …

بررسي ارتباط بين پارامترهاي کيفي آب و تغييرات کاربري …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ارتباط بين پارامترهاي کيفي آب و تغييرات کاربري اراضي (حوزه آبخيز زاينده رود)

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری …

نتایج حاکی از کاهش کیفیت آب رودخانه به دنبال تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز زاینده رود به سمت کاهش اراضی مرتعی و جنگلی، آب ها و افزایش اراضی بایر، …

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و … – فرافراست

مقاله:بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوضه آبخیز زاینده رود):. دوستان مقاله زیر مفید می باشد و به دقت و با همراهی استاید مجرب …

مقاله نشریه: بررسي ارتباط بين پارامترهاي كيفي آب و …

بررسي ارتباط بين پارامترهاي كيفي آب و تغييرات كاربري اراضي (حوزه آبخيز … اين مقاله با هدف بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود …

فایل (word) مقاله بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و …

بخشی از متن فایل (word) مقاله بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏ : تعداد صفحات :27.

حوزه آبخیز زاینده رود – سامانه پژوهشی – دانشگاه ملایر

عنوان, بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏. نوع پژوهش, مقاله چاپ‌شده. کلیدواژه‌ها, آب های سطحی؛ آزمون من کندال؛ …

ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺩﺷﺖ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺯﻣ – نشریه علوم آب و خاک

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۹۵. ۷۳. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺩﺷﺖ ﮐﺎﺷﺎﻥ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ. ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ. ﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎﺭ … ﺑﻪ. ﺭﻭﺍﺑﻂ. ﺩﻗﻴﻖ. ﺗﺮ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ. ﻣﻴـﺎﻥ. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ. ﮐﻴﻔـﻲ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ. ﺁﺏ. ﻭ. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ. ﺩﺭ. ﺣﻮﺿﻪ. ﻭﺟﻮﺩ. ﺩﺍﺭﺩ. )۸( … ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺭﺍ ﭘﻴ. ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺿـﻪ ﺁﺑﺮﻳـﺰ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑـﺎﺩ، ﺑـﺮﺍﻱ. ﺑﺨﺶ … ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ …

حوزه آبخيز زاينده رود

بخشی از متن بررسي ارتباط بين پارامترهاي کيفي آب و تغييرات کاربري اراضي (حوزه آبخيز زاينده رود) : سال انتشار : 1395 نام کنفرانس, همایش یا …

ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

نتایج حاصل کیفیت آب در یاچه سد زاینده رود را علیرغم تغییرات کاهشی … درصد استفاده گردید. برای ارزیابی همبستگی بین. پارامتر. های مورد بررسی از ضریب همبستگی پیرسون … نمودن چگونگی ارتباط بین فراسنجه … کاربری. اراضی حوزه. آبخیز و… بررسی. های دقیق و مستمر. ارزیابی کیفیت آب در این دریاچه ضروری بنظر می. رسد.

مدیریت آب و آبیاری – فهرست مقالات

مدیریت آب و آبیاری (مدیریت آب و آبیاری) … بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏.

کیفیت و پارامترهای کیفی نام نویسنده

10, 5, بررسی تغییرات برخی از پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه زاینده رود … 25, 21, کم آبیاری یکی از راه حل های مناسب صرفه جویی آب در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود … 35, 31, بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در … 36, 32, بررسی آلودگی رودخانه زاینده رود بانگاهی به کفزیان شاخص آلودگی بین …

اصل مقاله 1.72 MB – مخاطرات محیط طبیعی

مطالعه و بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی … اراضی و اثر آن بر کیفیت آب رودخانه در حوضه آبخیز کرخه پرداختند. … بین روش های زمین آمار روش کوکریجینگ و از میان روش های معین روش توابع پایه … پارامتر هدایت هیدرولیکی ( ) و نسبت جذب سديم ( ) برای تعیین کیفیت آب از لحاظ آبیاری استفاده.

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی، اسفند 96

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط همایش پردازان … کشاورزی،آبخیزداری و مدیریت آب و خاک … وقایع حدى، تغییر اقلیم و هواشناسی … بررسی میزان پارامترهای کیفی موجود درآب مخزن سد ماملو و رودخانه جاجرود برمبنا IRWQI … بررسی تغییرات کاربری اراضی جنگلی در حوضه آبخیز 18 لاکان در جنوب …

بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب های سطحی در رودخانه …

حوضه آبریز میناب از دو شاخه اصلی رودان و جغین تشکیل شده که در حوالی برنطین به هم … تغییرات کیفی آب با استفاده از نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی، … براي بررسي تغييرات کيفيت، پارامترهاي آماري مهم براي شاخص های کیفی … بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكو شيميائي در بخشي از آب زاينده رود، …

بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی …

بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی حوضه آبخیز سرداب و … بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و … بررسی روند تغییرات رشد و گسترش کالبدی شهر رشت و ارزیابی تغییرات … و ارتباط آن با خشک‌سالی (مطالعه موردی: زیر حوزه پارسل B2، حوزه آبخیز زاینده‌رود).

بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع …

بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه … و رودخانه، تراکم جمعیت و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، سطح آب زیرزمینی، … لایه خروجی، میزان هر یک از پارامترهای کیفیت آب (کلراید، نیترات، سولفات و ذرات جامد … Use, Land Cover Changes (Case Study: Gharasu Basin, Golestan Province).

نمودار استنادات سالانه به مقالات هفتمین سمینار بین … – …

رواناب در حوضه آبخیز سد زایندهرود (۱۳۸۸) … ارتباط بین پارامترهای کیفیت شیمیایی آب و دبی رودخانه (مطالعه موردی طالقان) …

سیمای کلی هیدرولوژی حوضه آبخیز زاینده رود – پژوهشگاه علوم …

تفکیک رواناب مستقیم وجریان پایه کلی از هیدروگراف بلند مدت زاینده رود … از ماهیان بومی رودخانه زاینده رود و تأثیر آن روی برخی از پارامترهای رشد و تولید مثل این . … بررسی و مطالعه کیفیت آب در حوزه آبریز زاینده رود بالا … بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود …

mojgan mirzaei – Google Scholar Citations

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود)‏‎. میرزایی, مژگان, سلگی, عیسی, سلمان ماهینی, عبدالرسول‎. مدیریت آب و …

مقالات همایش 93 – انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

ارایه یک روش دمایی ساده برای تخمین تبخیر و تعرق (مطلعه موردی: حوضه آبریز سد کرج) … زهکشی زیدون · بررسی رابطه بین درصد رطوبت خاک در اعماق 20 و 50 سانتی‌متری با مقدار بارش … کاربرد روش های ساده استحصال آب در احیاء اراضی شیبدار با کشت زیتون … تحلیل روند تغییرات کیفی آب رودخانه کشکان با استفاده از آزمون من کندال.

بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر …

روش شناسی کمی ـ کيفی استفاده شد که بر اساس نتایج به دست آمده ميزان و … درنتيجه تغييرات آشکارکاربري اراضي لزوم برقراری ارتباط بين توان استفاده از … تهيه نقشه هاي تغيير کاربري اراضي کشاورزي حوضه زاینده رود استان اصفهان با … بااین حال، به دليل وسعت زیاد حوضه آبخيز زایندهرود )مساحت تقریبی 255 … نشریه آب وخاك.

همايش های اخير ليست مقالات همايش دومین کنگره ملی آبیاری و …

5, بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت کنگاور کرمانشاه_ مقاله پوستری, بيشتر … 157, ارتباط بين پارامتر‌هاي منحني مشخصه خاک (با روش ون‌گنوختن) و سطح ويژه … 166, تأثیر تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز سدّ زاینده‌رود از مرتع به کشاورزی، بر …

ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود

اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زﯾﺮﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ. ﻓﺮاﺳﻨﺞ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. داد. ﺗﺎ. ﺑﺘﻮان. ﺑﻪ. درك. ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮐﺎرﺑﺮي. ﺑﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. آب. رودﺧ. ﺎﻧﻪ. در … رود. ي. از ﺟﻤﻠﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن. ،. و ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺰا، در. ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ … اراﺿﯽ. ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﺳﻄﺤﯽ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﺣﻮﺿﻪ. آﺑﺨﯿﺰ. زاﯾﻨﺪه …

حوزه آبخیز سد زاینده رود. – ویراساینس

بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز سد زاینده رود … بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏.

ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ S – دانش آب و خاک

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻼن آب و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﻮﺿﻪ … The results showed that river flow was well simulated by the SWAT model, compared … ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ، اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، آﻣﺎﯾﺶ. آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﺑﺨﯿﺰداري، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده … اي. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻤ ﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ. در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ از ﻣﺪل.

ارزیابی عملیات آبخیزداری و معرفی روشی در تعیین سازه های …

افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک حوزه هاي آبخیز. در چند دهه اخیر در … حوزه، بررسی تأثیر سازه ها در کنترل سیالب و رواناب حوزه. مطالعه گردیده … در همین ارتباط میزان تغییرات کاربری اراضی … حوزه بارده. بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود می باشد که رواناب سطحی ناشی … با دستیابي به روابط بین پارامترهاي فیزیكي و هیدرولوژیكي.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر