بیلز

سلطان جهانم به چنین روز… فقط می‌خندد… خودم غلامم بسه

حافظ (غزلیات)/گل در بر و می در کف و معشوق به کام است …

گل در بر و می در کف و معشوق بکامست, سلطان جهانم بچنین روز غلامست. گو شمع میارید در این جمع که امشب, در مجلس ما ماه رُخ دوست تمامست. در مذهب ما باده …

دانلود آهنگ همایون شجریان گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است در مذهب ما باده حلال است ولیکن در مذهب ما باده حلال است ولیکن بی روی تو ای …

تیر ۱۳۸۸ – طنز&عشق

سلطان جهانم به چنین روز غلام است … فقط مي دانيم که به آرامش گل و تبسم باران نيازمنديم … من خودم ترک نیستم ولی اینو گذاشتم برای دوستان آذری زبان گل.

طنز&عشق – blogfa

سلطان جهانم به چنین روز غلام است

شعر – اشعار خاطره انگیز

که می خندد به ناز … و به یاد حق بودن است انس گرفتیم پس فقط چهار بیتی از آن گویم تا بقیه را با خود … حضرت سلطان ولد ( پسر بزرگ وی ) از خدمت بی حد و رقت بسیار و بی خوابی به … شعری زیبا ا زخواننده ای که در دوران خودش یگانه ای بود حسی خاص به هم عصران دست …

سید حسین عمادی سرخی – واگویه های قلب مرد تنها

تشویق هایت، حضرت سلطان! موثر بود … در این ویران سرا، این دل، فقط یک گنج پر ارزش نمایی از نگاه … در جهان تنها خود من از خودم غمگین است … بهم می ریخت، حال و روز مشهد، تا به تهران را … با چنین رقصی، بلای جان شیدا می شوی … غلام قلب من کبود شعری عاشقانه شد … مرا تنها میان این جهان ول کرد و می خندد به … هی نکِش زیر و رو، دیگه بسه.

متن پیام پر معنی ? | متن پیام

هر کس زخم دست هایم را دید پرسید که چرا با خود چنین کرده ای اما هیچ کس زخم های بزرگ دلم … عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم، مدتی هست نگاهم به … ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﺷﮏ ﺣﺴﺮت رﯾﺨﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻬﺎن رﺳﻮا ﺷﺪن ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺴﺖ و ﺑﯽ ﭘﺮوا … خبر آوردند که سلطان، آهویت با کرکسان میخندد! … واسه امروز بسه!

Untitled

… 8 ﻫ / 188 / 2. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺩﺍﺋﻢ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻋﺘﻜـﺎﻑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. … ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ «ﻧﻴﺎﻳﺶ»، «ﺳﺘﺎﻳﺶ» ﻭ «ﭘﺮﺳﺘﺶ» ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ … ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻧﺲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻏﺰﻧﻮﻱ … ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ، ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺭﻭﺯ ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻮﺩ … ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﺮﻡ ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ … ﻓﻘــﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻧــﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺷــﻌﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ.

فرق سلطان سلیمان و خرم سلطان واقعی با آنچه در سریال ساخته اند

سلطان سلیمان در محاصر بلگراد که فقط 700 سرباز از شهر دفاع می کردند … به کنار سلطان سلیمان نگاهی بیندازید نقشه دقیق جهان و آفریکا چقدر دقیق … در چنین شرایطی هر کس با ایده و ابزاری خاص در حیطه وسیع ارتباطات، به دنبال … چه فایده که قشنگه وقتی سلطان که خودش ظالمه گوش به حرف خرم میده و ابراهیم رو میکشه؟

معرفی گل آگلونما – گلهای شما همچنان میخندند – باغ شیشه ای

۱۵ سانتیمتر مقاومت … سلطان جهان هم به چنین روز غلام است.

داﺳﺘﺎن ﺗﻴﺮﮔﺎن – Tirgan

ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﺮﻳﺐ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ … ﻫﺎي اﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎن از … ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻛﻪ آﻣﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻴﺰ ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮي وان. ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺖ روي ﻟﺒﻪ وان ﻧﮕﺎه ﻛﺮد. 7:30. ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ … روز. ﻧﮕﺎه ﻣﻲ. ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ. ﻫﺎﻳﺶ. ﻛﻪ رﻳﺨﺘﻪ دورم . ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ . اوﻟﻴﻦ دﻧﺪان ﻛﻪ درآورد … اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮده در داﺷﺘﻢ ﻗﻔﻠﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدم. ﻏﻼم ﺳﻴﺎه. زورش ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ. ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﻮ . رﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻨﺪد … اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰﺷﺎن ﻛﻔﺎف ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﺎه.

امام حسین (ع) – اشعار مداحی .حسینی بمانم حسینی بمیرم

به یاد کربلایت به یاد نینوایت فقط خون گریه می کردم برایت. به یاد خشکِ نایت … (چل روز تمام شد ،صبرم به سرآمد بابایم نیامد) … نه تنها من که طفلان این چنین اند همه با درد و ماتم هم نشین اند. تمام قلب ها … خلق ناگشته جهان،دور سرم گشته شهادت خــوانده‌اند از شـب میــلاد، امــام شهـدایم … حسیـن از کـــرم انتخــابم کنــد غــلام غـــلامش خطابــم کنــد

انجمن هنر هاي نمايشي گاليكش

مصري و آندلس ي كه هارون الرش يد برا ي خودش جمع … بي‌‌مقدار، و غلام درگاه مي‌رسه چنين است كه مدتي است كار و بارمون كساده، و سه چهار … سقط فروش به خيالش كه خواب مي بيند، مگه ممكنه بنده خدايي هم اين وقت روز دم بساط او … جلاد با صداي ميرشكار به شدت مي‌خندد. … تئاتر در سراسر جهان فقط در چهارچوب سنتی سالن‌های تئاتر به نمایش در نمی‌آید.

نقل‌ها – ناولر

وقتی جهان زیر پای ما باشد، به خودمان اجازه می‌دهیم که عمیق و کامل نفس بکشیم. … صدای دنیا را این‌طور می‌شنود و این‌ها همه، چیزهایی هستند که هر روز به گوشش می‌رسند. … به‌شکل احمقانه‌ای به خودم اجازه دادم فکر کنم که می‌توانم با او آینده‌ای داشته باشم؛ ولی آینده‌ای … کسانی که فقط می‌خندند و بعد در هر صورت، همان کاری را می‌کنند که به آن ایمان دارند.

گنج حضور – رمز گشایی از اشعار مولانا – پرویز شهبازی – …

او دوست داشته گنجش را که گنج حضور است در انسان خودش شناسایی کند و پس شما این … اینکه می گوییم انسان هوشیاری است، خداییت است، می رود به جهان، هم هویت می شود و بر … این ابیات زندگی را درشما تقویت می کند برای همین است که روز به روز زنده‌تر می … من خلاصه می کنم بالاخره رسید به ایاز، ایاز غلام سلطان محمود بود، منظور از ایاز همین …

خرد

فقط مهرداد کلاه ش را بدست گرفته و مانند تاجری که کشتیش غرق شده … یکی از روز های زیارتی که سید جعفر و رقیه سلطان ب ه شاه عبدالعظیم رفته بودند و … خودش را آزاد و زن مشدی غلام میداند و تاکنون هم به بهانة فرار او را گول زده، از نقشة فرار خودش منصرف … دیگه بسه. حسن نه تنها جملات معمولی جملات معمولی رمانهای پست عشق آلود را تکرار …

بهمن ۱۳۸۷ – کودکی در پوست خرس

برای همین هم طبق روال معمول خودش عمل کرد. یعنی حرفی را که زده بود از یاد برد…و کاملا برخلاف آن عمل کرد. به درک! حمایت از خاتمی حماقتی را می‌خواهد که فقط در وجود …

twitter-data-analysis/twitter-step-1-Get-Tweets.ipynb …

م فوریه باقی مانده … به تحریم ها نداره اپل امام اپ های توسعه داده شده ی فیر دیتابیس خودشو در تمام جهان مصدود کرده!

بانک جامع اشعار مداحان جلد 5 – قائمیه

عید است و جهان روضه ی رضوان حسین است … فوج فوج ملک از اوج فلک روی نمودند به گلزار مدینه به در خانه ی سلطان نجف دسته گل سرخ به کف دور محمد زده … گفته چنین ، ام بنین ، تو سرور آقام عباسی … میگن سینه زن ها خدا میدونه، فقط کرببلا آرزومونه … دهان غنچه می خندد ولیکن

الخصال جلد2 – قائمیه

مردیکه صدقه ای بدهد و آن را چنان به پنهانی دهد که دست چپش از آنچه بدست راست … هفت خصلتی که خداوند از میان پیغمبران فقط بتو عطا کرده و از میان امتها فقط بامت تو عطا … مرا دستور فرموده است که تو را بخود نزدیک کنم و از خودم دورت نسازم و بی دریغ تو را … فرمود: خدای عز و جل در روز جمعه جهان آفرینش را برای اعتراف بولایت ما جمع کرد …

اس ام اس – آرزوی گمشده

سوگند كه به جز حضور تو هيچ چيز اين جهان را جدي نگرفته ام؛ حتي عشق را … دلي که درد مي کشد و پنهان است، دلي که ميخندد و آشکار است … که خودش رو مقصر مي دونست تصميم گرفت هميشه عشق رو همراهي کنه و از اون روز به بعد … رمز عاشق بودن هر كس فقط اين است: ساده بودن، ساده ديدن و ساده پذيرفتن. … غلام ميگه: بابا اين عجب خيار گنده‌ايه!

دسته‌بندی بازتاب – مسعود فراستی: – بلاگ اسکای

فراستی در آن روز به شما جواب دادند که اخراجیها فیلم مورد علاقه اش نیست … سواد سینمایی‌اش هم خوب است اما به قول خودش «سینما فقط سینمای … در بر و می در کف و معشوقه به کام است/ سلطان جهانم به چنین روز غلام است». … مشغول تدریس شده‌ام به شما می‌خندند و نوشته شما را نیمه‌کاره رها می‌کنند. … آخر چقدر می‌کوبی بسه دیگر!

نیک است که می ماند

گذشت چند روز بعد از مامانم پرسیدم چی شد گفت بابات گفته رفتم به پسره … واقعا مرد می خواد یک تیم را حدود ۲۵ سال در صدر ده تیم برتر جهان نگه دارد. … مولا امیرالمومنین(ع) که حتی بعد مرگ نیز بار دیگر به جرم دفاع از ولایت این چنین. … در کل با اینکه قانون چیز خوبیست ولی من معمولا خودم رو و مغزم رو فقط به یه کار خاص متوجه نمیکنم.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر