بیلز

شعربا ج (جهان به کام من اکنون شود )

شرح غزلیّات حافظ – غزل شانزدهم – لب المیزان

فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت … جهان به کام من اکنون شود که دورِ زمان … جناب حافظ در خطاب به معشوق ازلی خود در مسیر محبتی که به او دارد، این‌طور سخن … دیشب که از سر مستی و محبت از چمن عبور می‌کردم با نظر به دهان تو که مانند …

سعدی » جهان به کام من اکنون شود که دور زمان – سیمین ساق

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان. مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. شعر کامل کپی کردن بیت. آیا این شعر را می پسندید؟ … شعر با اشتباه تایپی. [ihk fi ;hl lk h;k,k a,n …

زیباترین شعرهایی که تا به حال خوندم…

زیباترین شعرهایی که تا به حال خوندم. … بانوی من! رسوایی زیبایم! که با تو خوشبو می شوم. تو شعری شکوهمندی که آرزو می کنم امضای من … جان و جهان. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را. تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را … همه رختم ستدی تو چه دهم باج ستان را … گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد … گفتی: «از لب بدهم کام عراقی روزی».

غزل معاصر – فاضل نظري Showing 1-40 of 40 – Goodreads

Hadi said: بي قرار توام و در دل تنگم گله هاستآه بي تاب شـدن عادت كم حوصـله هاستمثل عكـس رخ مهتاب كه افتاده در آبدر دلـم هستي و ب… … و سكوت تو جواب هـمه مسـئله هاست … من با تو به دل يكدله كردن ، تو به نيرنگ … اکنون ز من با بی وفایی دست می شویی … چون شکست آینه، حیرت صد برابر می شود … تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند

تحلیل و خوانش فرمالیستی و ساختار گرایانه‌ی دو غزل از حافظ

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان *** مرا به بندگی خواجه‌ی زمان انداخت … ج) توجه به استقلال هر غزل به عنوان یک اثر ادبی و درک زندگی و نگرش شخص راوی … با نگاهی دقیق به ساختار این غزل در درجه اول می‌توان گفت که انتخاب آن به عنوان اولین غزل در دیوان حافظ، حتی اگر صرفاً به دلیل اجبار در نظم الفبایی اشعار هم باشد، …

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی

… گويم جواب تلخ می‌زيبد لب لعل شکرخا را نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر … در می مغان انداخت جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت … گرفتی به شعر خوش حافظ بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است غزل ۴۲ حال دل با …

خمی که ابروی … – فال حافظ از دیوان حافظ – Fale hafez: آتش …

خمی که ابروی شوخ تو درکان انداخت به صد خون من زار ناتوان انداخت … جهان هب ام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت … باش و با یکی از اقوام دراینباره مشورت کن که گشایش حاصل شود به قول معروف بی گدار به آب مزن … (۱۱)از این پس دنیا به کام من خواهد شد، چرا که گردش روزگار مرا به بندگی خواجه تورانشاه کشانیده است.

شعر – خانه ی دوست کجاست؟

…این نیز بگذرد. … مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ … از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار کان تحمل …

در خلوت شبهای حافظ – پرتال جامع علوم انسانی

(1) غرض از این مقاله آن است که با رجوع به دیوان اشعار حافظ، این اشارات اجمالی را به تفصیل آوریم و با تحقیق در اشعاری که به احوال شبانه حافظ مربوط می‏شود، کم و کیف … اکنون هنگام آن است که قدم به خلوت شبهای حافظ نهیم و بااحوال شبانه او آشنا شویم. … حافظ، گاه از بیداری و بی‏خوابی خود یاد می‏کند و می‏گوید هیهات که دو چشم من از خیال …

ديوان حافظ

و ﮔﺮ ﻧﻔﺮﯾﻦ دﻋﺎ ﮔﻮﯾﻢ. ﺟﻮاب. ﺗﻠﺦ ﻣ. ﯽ. زﯾﺒﺪ. ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎ را. ﻧﺼﯿﺤﺖ. ﮔﻮش ﮐﻦ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﻪ از ﺟﺎن دوﺳﺖ. ﺗﺮ دارﻧﺪ … ﺟﻬﺎن. ﺑﻪ ﮐ. ﺎم ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺷﻮد ﮐﻪ دور زﻣﺎن. ﻣﺮا. ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔ. ﯽ. ﺧﻮاﺟﻪ ﺟﻬﺎن اﻧﺪاﺧﺖ. ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. 17. ﺳﯿﻨﻪ … ﺷﺮف ﺑﻪ ﻧﻮك ﻣﮋه. ﺧﺎك. راه ﺗﻮ رﻓﺘﻨﻢ ﻫﻮس اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻮ. ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺪﻋﯿﺎن. ﺷﻌﺮ. رﻧﺪاﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮس اﺳﺖ … ﺑﺎ ﺷﺮار ﺑﻮﻟﻬﺒﯿﺴﺖ. ﺳﺒﺐ. ﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﺮخ از ﭼﻪ ﺳﻔﻠﻪ ﭘﺮور ﺷﺪ. ﮐﻪ. ﮐﺎم ﺑﺨﺸ. ﯽ. او را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑ. ﯽ. ﺳﺒﺒﯿﺴﺖ. ﺑﻪ.

گزیده اشعار استاد محمد حسین شهریار – venus – blogfa

… به آه کردنست متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان … بوسه‌ی تو به کام من کوه نورد تشنه را … به شعر شهریار آن به که اشک شوق بفشانند … ماهی نتافت تا شود از مهر هادیم 16 … دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا … ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا

اشعار حافظ شیرازی – گنجینه ی بهترین شعرها

خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز عیش خوش در بوته … برچسب‌ها: اشعار حافظ, اشعار زیبای حافظ, اشعار حافظ شیرازی, دیوان حافظ, دانلود دیوان حافظ · + نوشته شده در … جهان به کام من اکنون شود که دور زمان … جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را

گزیده ای از بهترین شعرهای حافظ شیرازی – ساعت24

گزیده ای از بهترین شعرهای حافظ شیرازی. خواجه حافظ … هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامت … جهان به کام من اکنون شود که دور زمان. مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. خواجه حافظ … جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را نصیحت …

معنی کام | لغت‌نامه دهخدا – واژه یاب

معنی واژهٔ کام در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … جهان بر شبه داودست و من چون او ریا گشتم جهانا یافتی کامت کنون … با لهو و طرب جفتم و با کام و هوی یار. فرخی . … اگر جز به کام من آید جواب من و گرز و … اکنون یکی به کام دل خویش یافتی … ایشان میان بسته اند تا خللی نیفتد که دشمن شاد شود و به کام رسد. (تاریخ …

ديوان حافظ

ﺟﻮاب ﺗﻠﺦ ﻣﻲ. زﻳﺒﺪ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺷﻜﺮﺧﺎ را. ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮش ﻛﻦ ﺟﺎﻧﺎ ﻛﻪ از ﺟﺎن دوﺳﺖ. ﺗﺮ دارﻧﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮ داﻧﺎ را. ﺣﺪﻳﺚ از ﻣﻄﺮب و ﻣﻲ … ﭼﻮ ﺑﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺑﺎده ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﻳﺎد دار ﻣﺤﺒﺎن ﺑﺎدﭘﻴﻤﺎ … ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﻦ اﻛﻨﻮن ﺷﻮد ﻛﻪ دور زﻣﺎن. ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮاﺟﻪ … ﻋﺮاق و ﻓﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮش ﺣﺎﻓﻆ. ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻐﺪاد و …

مجموعه ابیات فارسی برای مشاعره – شعر نو

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را اگر آن ترک … جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت جانا به … حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

خرد

جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را … چو با حبیب نشینی و باده پیمایی. به یاد دار محبان … جهان به کام من اکنون شود که دور زمان … عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ.

نجواهای یک بغض لبریز

نجواهای یک بغض لبریز دلتنگم ، همین ، و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد. … عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو به تو … توی شیرینی ، تو اول ، قند دوم می شود … آرامش آغــوش تو از چشم من انداخت … بالقوّه سپید است زن اما زن ایــن شعـــر … خبر به دورترین نقطه‌ی جهان برسد … رفتیم وپرسش دل ما بی جواب ماند … اكنون تو ز من دل‌زده‌اي!

ديوان حافظ

ﺟﻮاب ﺗﻠﺦ ﻣﻲ. زﻳﺒﺪ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺷﻜﺮﺧﺎ را. ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮش ﻛﻦ ﺟﺎﻧﺎ ﻛﻪ از ﺟﺎن دوﺳﺖ. ﺗﺮ دارﻧﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮ داﻧﺎ را. ﺣﺪﻳﺚ از ﻣﻄﺮب و ﻣﻲ … ﭼﻮ ﺑﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺑﺎده ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﻳﺎد دار ﻣﺤﺒﺎن ﺑﺎدﭘﻴﻤﺎ … ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﻦ اﻛﻨﻮن ﺷﻮد ﻛﻪ دور زﻣﺎن. ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮاﺟﻪ … ﻋﺮاق و ﻓﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮش ﺣﺎﻓﻆ. ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻐﺪاد و …

« هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در …

من عاشقم (در معنی ایهامی: شاعرم) و اگر به محراب ابروی تو تمایل داشته باشم، شایستهتر … اما با توجه به شعر او نه میتوان گفت حافظ شراب نوشیده و طعم گناه را چشیده و نه … مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما … ممکن است گفته شود: حافظ شاعر است و کار او مضمون سازی. … بنابراین نیازی نیست در بیت، حتماً در پی شرط و جواب شرط باشیم.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر