بیلز

غزل 372 – حافظ – بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

غزل 372 – حافظ – بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – آپارات

بگذار تا ز شارع ِ میخانه بگذریم، کز بهر ِ جرعه‌ای همه محتاج ِ این دریم، روز ِ نخست چون دم ِ رندی زدیم و عشق، شرط آن بوَد که جز ره ِ آن شیوه نسپریم، …

شر ط آن بود – بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم – غزل 372 – فال …

شر ط آن بود. بگذار تا زشارع میخانه بگذریم کز بهر جرعه ای همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی …

فال حافظ از دیوان حافظ – بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم – غزل 372

شر ط آن بود. بگذار تا زشارع ميخانه بگذريم كز بهر جرعه اي همه محتاج اين دريم. روز نخست چون دم رندي …

غزل 372 – حافظ – بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – ویدیاب

بگذار تا ز شارع ِ میخانه بگذریم، کز بهر ِ جرعه‌ای همه محتاج ِ این دریم، روز ِ نخست چون دم ِ رندی زدیم و عشق، شرط آن بوَد که جز ره ِ آن شیوه نسپریم، …

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – ری‌را

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم, کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم. روز نخست چون … خاک کمتریم. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست, با خاک آستانه این در به سر بریم …

غزل 372 – حافظ – بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – تکوید

بگذار تا ز شارع ِ میخانه بگذریم، کز بهر ِ جرعه‌ای همه محتاج ِ این دریم، روز ِ نخست چون دم ِ رندی زدیم و عشق، شرط آن بوَد که جز ره ِ آن شیوه نسپریم، …

صوت/ غزل 372 حافظ؛ بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

آخرین خبر/ بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

دیوان حافظ – غزل 372 – صفحه :384 – صبا

غزل 372. بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم. کز بهر جرعه‌ای همه محتاج اين دريم. روز نخست چون دم رندی زديم و عشق. شرط آن بود که جز ره آن شيوه نسپريم. جايی که تخت و مسند …

فال حافظ – بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – ویستا

خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم …

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – بیا تو صفا

فال حافظ,غزل بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم,تفسیر کامل فال حافظ. تعبیر فال حافظ بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم. فال حافظ,غزل بگذار تا ز …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر