بیلز

? نحوه محاسبه مدت خزان، رزمندگان و شهدا

نحوه محاسبه تاریخ بازنشستگی شهدا – فاش نیوز

من فرزند شهید هستم وپدرم در سال ۳/۴/۶۷به شهادت رسید می خواستم ببینم تاریخ بازنشستگی را … ایا من هم می توانم با این مدت ایثارگری تبدیل وضعیت به رسمی بشوم ؟

نگاهی به سبک زندگی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس

سبک زندگي شهدا مي تواند بهترین الگوی زندگی براي انسانهايی باشد که با پذیرش جهان بینی توحیدی در مسیر خواست های الهی گام بر می دارند.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر